Terug naar het overzicht

Fossiel standaard een big deal?

Dat we wereldwijd de klimaatverandering moeten aanpakken, is geen vraag meer. Het is duidelijk dat het roer om moet – en met name in de fossiele industrie. Het verbranden van fossiele energie zorgt immers voor de uitstoot van broeikasgassen. En die gassen zorgen weer voor verwarming van de aarde en daarmee voor verandering van het klimaat. Er moet vaart gemaakt worden met de energietransitie waarbij we overstappen van fossiele brand- en grondstoffen naar duurzaam opgewekte energie. Bedrijven in de fossiele industrie hebben daarmee een grote rol in de aanpak van klimaatverandering.

Waarom wij ons niet aansluiten bij Clean Creatives

Aan die transitie binnen de fossiele industrie wil Olifant Media graag bijdragen. Dat doen we onder andere via opdrachten voor fossiele bedrijven. 

Met die keuze begeef ik me volgens sommigen op glad ijs, want werken voor de fossiele industrie zou de reputatie van ons bureau kunnen schaden. Dit heeft alles te maken met campagnegroep Clean Creatives. Deze groep heeft als doel dat bureaus in de reclame-industrie zich committeren aan de belofte om niet langer samen te werken met fossiele bedrijven. Bureaus die wel klanten in de fossiele industrie hebben, lopen het risico om op de zogeheten ‘F-list’ van Clean Creatives te komen. Een openbare schandpaal, omdat deze bureaus volgens Clean Creatives met hun werk voor fossiele bedrijven bijdragen aan het beschadigen van de aarde. 

Het idee van Clean Creatives vind ik in de basis goed: weet met wie je zakendoet en maak daar een verstandige keuze in. Ieder bureau – en eigenlijk elke onderneming – moet bij het aangaan van een klantrelatie de afweging maken of het zich wil committeren aan een bedrijf, zeker als het bedrijf actief is in een gevoelige sector zoals de fossiele industrie. Bij Olifant Media doen we dat ook. We kiezen bewust voor klanten die positieve impact willen maken. Met onze online marketing services helpen we deze bedrijven en organisaties om de beoogde impact te realiseren. Zo maken we bijvoorbeeld online wervingscampagnes voor verschillende zorgorganisaties en verzorgen we de webcare voor belangenorganisatie LTO Noord. 

En toen kwamen we in contact met een traditionele raffinaderij, ofwel hardcore fossiele energie. Op basis van de sector hadden we de opdracht direct kunnen afwijzen. Maar dat hebben we niet gedaan. We zijn eerst gaan luisteren naar hun verhaal. Dat past bij de cultuur van ons bureau, waarbij we altijd nieuwsgierig zijn naar de vraag én naar het verhaal van de klant.

De vraag luidde of we dit bedrijf wilden helpen bij een wervingscampagne voor jonge, technische medewerkers. Het verhaal erachter is dat deze mensen mee gaan werken aan een project voor de opslag van waterstofdragers. Waterstof is een schone brandstof. Daarnaast werkt dit bedrijf ook aan de bouw van een waterstofterminal. Dit zijn stappen die zij bewust zetten op weg naar een duurzame toekomst, waarin afscheid genomen wordt van de traditionele crude. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bedrijf de energietransitie echt handen en voeten wil geven en daarmee positieve impact wil maken. Aan die positieve impact willen we graag bijdragen. Daarom hebben we ervoor gekozen om de opdracht voor deze specifieke wervingscampagne aan te nemen. 

Dit voorbeeld is de reden waarom ik me niet met Olifant Media niet wil aansluiten bij Clean Creatives. De wereld bestaat niet alleen uit good guys en bad guys. Als je echt impact wilt maken, moet je verder durven kijken dan goed of fout. Binnen de fossiele industrie bevinden zich partijen die wél gaan voor de energietransitie. Bedrijven die wél hun nek uit durven te steken om energie schoner en groener te maken. Die willen we niet op voorhand uitsluiten. Dus denken we bij Olifant Media niet in zwart-wit of fossiel versus niet-fossiel.

Ik ben ervan overtuigd dat deze fossiele bedrijven de energietransitie, die zo keihard nodig is, mede mogelijk willen én kunnen maken. Die impact steunen we graag. Elk ander bedrijf dat zich daar ook aantoonbaar voor inzet en positieve impact maakt in de aanpak van klimaatverandering, mag daarom rekenen op onze diensten. Clean én creative.

Dit artikel is geschreven door Steven. Vind je het een interessant artikel en praat je graag verder over dit onderwerp? Bel Steven op 071-302 00 77 of stuur hem een mailtje op info@olifantmedia.nl

Bekijk ook

Google en AI. Wat gaat er veranderen? En word je straks nog gevonden?

Er zijn veel ontwikkelingen bij Google, het is de zoekbaas eindelijk gelukt om aan boord te stappen van de doordenderende...
Blog
Strategie

Voorkom deze fouten bij het online werven van studenten.

Ieder jaar barst tussen onderwijsinstellingen de strijd om nieuwe studenten weer los. Online campagnes zijn niet meer weg te denken...
Blog
Strategie

4 redenen waarom doelgroeponderzoek de online marketing van jouw zorgorganisatie verbetert

Als zorgorganisatie heb je een boodschap die je graag wilt overbrengen, meestal aan verschillende doelgroepen zoals patiënten/klanten en verwijzers. Hoe...
Blog
Strategie