Terug naar het overzicht

Verschillende databronnen koppelen in één overzichtelijk dashboard.

PAARD is al ruim 50 jaar een begrip in Den Haag. In 2022 wist het poppodium ruim 270.000 bezoekers te trekken. Hiervoor gebruikt PAARD diverse online kanalen. Olifant Media werd ingeschakeld voor het inzichtelijk maken van alle datakanalen in één overzichtelijk dashboard om zo de marketingacties meer datadriven te maken.

De uitdaging:

Verschillende online databronnen samen laten komen in een dashboard om data-driven marketingacties te maken.

PAARD kent een grote diversiteit aan doelgroepen, die verschilt per artiest die optreedt. Een CRM-systeem, social ad-campagnes, outdoor promotie, perslijsten en traditionele marketingmiddelen, zoals e-mail en posters: allemaal dragen ze bij aan het bereiken van (nieuwe) doelgroepen. Om inzichtelijk te krijgen waar deze bezoekers vandaan komen, is het nodig om alle beschikbare data te bundelen.

PAARD beschikt over verschillende online kanalen. Zo wordt Google Grants gebruikt om te adverteren in de Google zoekmachine en zet PAARD verschillende social media platformen in om de verschillende doelgroepen te bereiken. Denk hierbij aan Facebook, Instagram en TikTok. Die kanalen leveren allemaal andere data op. PAARD wilde al deze data samenvoegen in een overzichtelijk dashboard. Want als je weet waar je bezoekers vandaan komen, kun je je campagnes veel beter optimaliseren en zo de kaartverkoop verder stimuleren.

Strategie:

de doelgroep bereiken begint met data

De aanpak voor PAARD bestond allereerst uit het inzichtelijk maken van de online data. Deze data komt zowel uit Google Grants, Facebook, Instagram, TikTok, Google Analytics als uit het ticketing systeem. Al deze data is geanalyseerd en aangescherpt in de metingen. Dit zorgt ervoor dat het dashboard met zuivere data werkt.

Daarnaast zijn ook de data uit het interne planning- & ticketingsysteem, YesPlan, toegevoegd aan het dashboard. Deze data is onttrokken via een API request. Alle verzamelde data samen vormden de basis om een goed en overzichtelijk dashboard in elkaar te zetten. Het gebruiken van een API laat zien dat je alle mogelijke databronnen kan laten samenkomen in een dashboard.

Het resultaat!

Missie geslaagd!
Alle datastromen zijn toegevoegd aan verschillende elementen van het dashboard. Op deze manier hebben we inzichtelijk gemaakt welke shows goed presteren qua kaartverkoop én welke shows nog extra aandacht nodig hebben. Op deze manier kunnen de marketeers van PAARD gericht aan de slag met showpromotie. 

Om later ook goed in te kunnen spelen op de verschillende genres, hebben we ook overzichten per verschillende genres gemaakt. Op deze manier heeft PAARD inzicht in welk kanaal het beste past bij de doelgroepen van de verschillende genres. Op deze manier kan PAARD efficiënte keuzes maken om een kanaal juist wel óf juist niet in te zetten voor de promotie van een show.

De succesfactoren

We delen graag twee belangrijke factoren voor het succesvol opzetten van dit marketingdashboard. De eerste cruciale succesfactor lag in het verkrijgen van toegang tot alle kanalen met de juiste rechten. Omdat we naast de advertentie- en analytics kanalen ook de CRM-systemen konden benaderen, waren we in staat om een compleet dashboard op te leveren.

De tweede essentiële succesfactor was het laagdrempelige en makkelijke onderlinge contact tussen Olifant Media en de verschillende afdelingen en betrokkenen binnen PAARD. Dit maakte het mogelijk om flexibel in te spelen op vraagstukken en problemen die tijdens het proces op ons pad kwamen. Zelfs de meest complexe vragen konden hierdoor direct aangepakt worden. Dit alles heeft geresulteerd in een dashboard waarmee PAARD gerichter aan de slag kan met datadriven marketingacties om zo de kaartverkoop nog verder te stimuleren bij de juiste doelgroepen. 

Meer ontdekken over dashboarding voor bedrijven? Neem dan contact op!

Bekijk ook