Terug naar het overzicht

Nooit meer iemand in de schuldsanering

Op schulden en geldproblemen rust een taboe. Dat er niet over wordt gepraat, betekent niet dat het er niet is. Integendeel! 1 op de 5 huishoudens heeft te maken met schulden.. Stichting SchuldHulpMaatje zet zich in om vanuit naastenliefde mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken en hen professioneel en zonder verwijten te helpen. Maar hoe bereik je deze groep die zo groot is en tegelijkertijd onzichtbaar is? 

De uitdaging: Hoe vinden we mensen met schuldproblemen?

Geldproblemen: het is een gevoelig onderwerp waar mensen niet graag over praten. Online marketing biedt interessante kansen om campagne te voeren en dit moeilijke thema zichtbaar en bespreekbaar te maken. De doelgroep zoekt immers in alle anonimiteit naar een oplossing en doet dat vooral online. Samen met SchuldHulpMaatje voeren we daarom al jaren een succesvolle online marketingstrategie waarin zoekmachinemarketing een prominente rol speelt. De uitdaging is om in die online zoektocht op de juiste momenten SchuldHulpMaatje als toegankelijke oplossing te presenteren.

Strategie: Anonieme hulpvragers bereiken & toeleiden

SchuldHulpMaatje telt meer dan 100 locaties en is actief in 144 gemeenten. Deze lokale vertegenwoordiging maakt het gemakkelijker voor mensen om binnen te lopen voor professionele hulp. Juist bij dit soort onderwerpen is laagdrempelig contact cruciaal om de doelgroep ervan te overtuigen om actie te ondernemen. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat elke locatie van SchuldHulpMaatje een eigen, unieke pagina kreeg met relevante content: persoonlijke verhalen van mensen die hulp zochten bij hun schuldprobleem. Deze unieke benadering maakt dat schuldhulpvragers zich herkennen in de verhalen van mensen uit hun eigen regio. Daarnaast laten de pagina’s de lokale aanpak van de coördinatoren en de Maatjes zien. Hoe dichterbij, hoe beter.
Daarnaast hebben we voor SchuldHulpMaatje met succes een Google Ad Grants account aangevraagd. Via Google Ad Grants kunnen non-profitorganisaties tot een bepaald bedrag kosteloos zoekadvertenties plaatsen op Google.com (mits je aan bepaalde eisen voldoet). Hiermee hebben we een SEO-strategie ontwikkeld om voor de lokale stichtingen van SchuldHulpMaatje een stabiele aanwas aan hulpvragers te genereren.

Omdat mensen met financiële problemen liever in de anonimiteit blijven, gebruiken we in campagnes bewust geen pixels om mensen te retargeten met opvallende banners of video-ads. Zo voorkomen we dat we onze doelgroep in verlegenheid brengen. Wel zien we kansen om via social kanalen – met name de inzet van Facebook – mensen te informeren. Voorlichting biedt kansen om pro-actief mensen te bereiken die schulden hebben of mensen in hun omgeving die schuldenaren kunnen herkennen en dit bespreekbaar kunnen maken. Door de gedragingen op de website te bestuderen krijgen we goed inzichtelijk waar de behoeftes liggen en hoe we deze in onze campagnes kunnen aanscherpen. 

Resultaat

De zoekmachinecampagnes dragen actief bij aan het koppelen van mensen met (beginnende) schulden aan een Maatje die ze begeleidt. In 2021 ontvingen meer dan 32.000 unieke websitegebruikers online hulp en meldden zich meer dan 2.500 mensen zich aan om in contact te komen met een Maatje. Op die manier vinden we voor veel mensen met – tot dan toe mogelijk onzichtbare – geldzorgen een duurzame aanpak van hun financiële problemen. Hoe eerder men hulp krijgt, hoe groter de kans dat een opeenstapeling van maatschappelijke en persoonlijke ellende te voorkomen is.

De succesfactoren

Het succes is vooral te herleiden naar drie punten. Allereerst is dat de toekomstgerichte blik. Naast de reguliere maandmeetings hebben we ieder kwartaal een bijeenkomst waarin we niet kijken naar gisteren of vandaag, maar bespreken hoe SchuldHulpMaatje morgen of overmorgen de wereld nog mooier maakt. Dit gesprek biedt maakt een continue, actuele aanpak mogelijk die gestoeld is op de duidelijke strategie die eraan ten grondslag ligt.  

Ten tweede is dat de samenwerking met O Bureau, een ‘zusje’ van ons binnen Good Brands.  Zij houden zich bezig met de grotere, strategischere vraagstukken. In samenwerking met O Bureau pakken we het bredere communicatievraagstuk op in combinatie met onze online inhoudelijke expertise. 

De derde en laatste succesfactor is de samenwerking tussen ons als online bureau en de lokale SchuldHulpMaatje stichtingen. Wij richten hun websites in en maken die persoonlijk door het verhaal te vertellen van de lokale hulpverleners. 

Wil jij ook dat wij meedenken hoe wij jouw doelgroep kunnen bereiken? Neem dan contact op. Al ons werk voor non-profitorganisaties vind je op onze branchepagina. 

Bekijk ook