Terug naar het overzicht

Succesvol online leden werven

Voor wie een leesbeperking heeft, biedt Bibliotheekservice Passend Lezen uitkomst. Hun collectie van 75.000 gesproken boeken, 125 gesproken titels van populaire kranten en tijdschriften en 15.000 brailleboeken maakt lezen toegankelijk voor blinden, slechtzienden en mensen met dyslexie. Olifant Media werd ingeschakeld voor een online campagne voor het aantrekken van nieuwe leden voor deze diverse doelgroep.

De uitdaging: Online leden werven 

Bibliotheekservice Passend Lezen heeft een uitgebreide collectie van leesvormen voor blinden, slechtzienden en mensen met dyslexie. Hun website is ingericht op mensen die slecht kunnen lezen, bijvoorbeeld door de inzet van spraaktools op de site. 

De doelgroepen zijn afhankelijk van de visuele beperking die iemand heeft. Bij slechtzienden of mensen met dyslexie gaat het om de mensen zelf (of om hun ouders, als het kinderen betreft). Bij blinde mensen richten we ons met name op hun omgeving (ouders, zorgverleners en kinderen van ouderen). 

De stichting beschikt over een Google Grants account, maar had het gevoel dat hier meer uit te halen valt. Ook wilde het graag meer data verzamelen over soft- en hardconversies en zo inzicht krijgen in de online doelgroepen. Want als je weet waar je nieuwe leden vandaan komen, kun je je campagnes veel beter optimaliseren. 

Strategie: leden werven begint met data

De aanpak voor Bibliotheekservice Passend Lezen bestond allereerst uit het inzichtelijk maken van de online data. Met onze Google Data Studio Dashboard hebben we alle campagnes en bezoekersstromen inzichtelijk gemaakt. Ook voerden we een zoekwoordenonderzoek om kansen in kaart te brengen en de inrichting van de huidige campagne te onderzoeken. De inzichten die we hieruit verzamelden vormden de basis om de Google Grants campagnes verder te optimaliseren. 

Resultaat

De nieuwe campagnes realiseren honderd tot honderdvijftig nieuwe leden per maand. De gemaakte kosten per nieuw lid liggen boven het jaarlijkse lidmaatschap van 30 euro, maar worden snel terugverdiend wanneer je die verhoudt tot de gemiddelde customer lifetime value. 

De succesfactoren

We delen graag twee belangrijke succesfactoren voor deze ledenwerfcampagne. Allereerst is dat de focus op het aantal kwalitatieve klikken naar de website. Het is verleidelijk om sec het aantal klikken naar de website te vergroten. Maar in plaats van kwantiteit gingen we voor kwaliteit: we onderzochten welke klikken het meest kwalitatief waren. We keken daarvoor naar de sessieduur, het aantal bezochte pagina’s en ten slotte naar waar de conversies vandaan kwamen. Met die informatie zijn we de campagnes gaan aanpassen en hebben we ons niet zozeer gericht op meer verkeer, maar juist op het aantrekken van meer kwalitatief verkeer. 

Daarnaast zijn we de campagne veel meer dan voorheen gaan segmenteren op de doelgroep. Zo nam de campagne gericht op slechtzienden in een maand tijd met 500% conversies toe. En we trokken nieuw, relevant verkeer door de campagne uit te breiden met long-term zoekwoorden op bijvoorbeeld specifieke boektitels. Door deze aanpassingen dekte de Grants campagne veel meer relevante zoekwoorden en konden we die beter op succes waarderen en optimaliseren.

Meer ontdekken over online campagnes voor bedrijven? Neem eens een kijkje op de branchepagina of neem contact op!

Bekijk ook