Terug naar het overzicht

Hoe sluit jouw schooluitje als museum het beste aan bij het lesmateriaal?

Wie: Museon-Omniversum

Wat: een gebruikersonderzoek om inzichten te vergaren in de keuzes die docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs maken bij het kiezen van een uitje. Hoe sluit je het beste aan bij de behoefte en het lesmateriaal?

Pay off: Zorgen voor een constante stroom aan leerling bezoeken voor het Museon/Omniversum

Museon-Omniversum heeft een uitgebreid educatief aanbod met onvergetelijke ervaringen voor leerlingen in zowel het basis- als in het voortgezet onderwijs. Om dit aanbod onder de aandacht te brengen van scholen, voert Museon-Omniversum al enige tijd online campagnes. Maar: Hoe zorgen we voor een constante stroom aan bezoeken van leerlingen en scholen? Deze vraag vormde voor het Museon-Omniversum de aanleiding om ons een doelgroeponderzoek te laten uitvoeren. Wat zijn de behoeften en interesses van leerkrachten en docenten anno nu? En waar en wanneer kan het Museon-Omniversum deze doelgroepen het beste benaderen?

De uitkomsten van dit onderzoek gaven Museon-Omniversum verrassende nieuwe inzichten. Inzichten waarmee Museon-Omniversum de gebruikerservaring op de website zal verbeteren. Ze kunnen met deze nieuwe informatie heldere persona’s maken per doelgroep (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) die daadwerkelijk gebaseerd zijn op inzichten uit deze doelgroep. Ook kunnen ze nu actief campagne voeren per doelgroep in de voor hen cruciale periodes. Omdat Museon-Omniversum helder in beeld heeft waar de doelgroepen aanwezig zijn en waar zij deze groepen kunnen aanspreken, kan Museon-Omniversum de campagnes efficiënter inzetten. Met als positief gevolg dat de budgetten kunnen worden herzien. Niet gebaseerd op een onderbuikgevoel, maar gebaseerd op harde onderzoeksfeiten.

Dat wij als extern en onafhankelijk bureau de interviews afgenomen hebben, werkte duidelijk drempelverlagend. De leerkrachten en docenten die wij spraken, hadden het gevoel dat zij op deze manier vrijer en kritischer in konden gaan op de vragen. Dat leidde tot bijzonder open gesprekken met mensen die graag hun mening met ons wilden delen – en dus tot meer en betere input voor het onderzoek. De waarde voor Museon-Omniversum zat enerzijds in de verrassende uitkomsten van het onderzoek, en anderzijds in de doorvertaling die wij hiermee maakten naar praktische aanbevelingen. Met deze tips en adviezen kon het Museon-Omniversum direct aan de slag, zoals het verbeteren van de website, het creëren van persona’s en het maken van overtuigende video’s. Alles voor nog gerichtere campagnes om leerlingen in Nederland mee te nemen in hun educatieve programma waarin alles draait om de aarde, de mens en een duurzame toekomst – en dat met een lager budget dan voorheen. 

Wil jij ook groeien door via een doelgroepenonderzoek gerichter en efficiënter online campagnes te voeren? Wij helpen je graag. Neem vandaag nog contact op met ons.

Bekijk ook